Haberler

GENEL KURUL İLANI

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

HAYDARPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Derneğimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 Ocak 2023 Pazar
günü saat 11.00'de Haydarpaşa Lisesi Konferans Salonunda aşağıda yazılı
gündeme göre yapılacaktır.
Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde; İkinci Toplantı, 15 Ocak
2023 Pazar günü saat 11.00'de Haydarpaşa Lisesi Konferans Salonunda
nisapsız olarak aynı gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.
Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama.
2- Büyük Atatürk ve şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi.
4- Divan'a Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması.
6- Denetim Kurulu Raporu'nun okunması, kesin hesapların sunulması.
7- Yönetim raporu ve döneme ait gelir-gider hesapları üzerinde görüşmeler.
8- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması.
9- Dernek Tüzüğümüzün 16.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10- 2023-2024 yılları tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması.
11- Yeni dönemin Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
12- Dilek ve öneriler.
13- Kapanış.