Haberler

GENEL KURUL İLANI

GÜNCELLEME: (22 Nisan 2021):

Genel Kurul Duyurusu İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Kısmi Kapanma Genelgesi gereği; 17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyecek, olup Derneğimiz Genel Kurulu İleri bir tarihe ertelenmiştir.*************************************************************************************************

[GÜNCELLEME: Daha önce bildirilen Olağan Genel Kurul tarihleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iptal edilmiştir.]

GENEL KURUL İLANI

HAYDARPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2021 Çarşamba günü, saat 11.00'da Haydarpaşa Lisesi Konferans salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 28 Nisan 2021 Çarşamba günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte nisapsız olarak yapılacaktır.

Sayın üyelerimizin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

HAYDARPAŞA LİSESİ MEZUNLARI DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ :

GÜNDEM :

1-Açılış ve yoklama.

2-Büyük Atatürk ve şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi.

4-Divan'a Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi.

5-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması.

6-Denetim Kurulu raporunun okunması, kesin hesapların sunulması.

7-Yönetim raporu ve döneme ait gelir-gider hesapları üzerinde görüşmeler.

8-Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması.

9-2021-2022 yılları tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması.

10- Yeni dönemin Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

11- Dilek ve öneriler.

12- Kapanış.